Szeretettel üdvözöljük az Ökosuli honlap látogatóit.

Örökös Ökoiskola lettünk!


A 2013-2014-es tanévben a Bókay Árpád Általános Iskola elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt pályázatra olyan iskolák jelentkezhettek, amelyek már legalább 6 éves ökoiskolai tevékenységükkel bizonyították, hogy az iskola

Pedagógiai Programjába mindennapi gyakorlatként beépült a tapasztaláson alapuló környezettudatosságra, fenntarthatóságra, egészséges életmódra nevelés. A pedagógiai munkán túl az iskola egész működésében, a technikai feltételekben is hangsúlyos a fenntarthatóság szemlélete.


A Bókay Árpád Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének rövid bemutatása

Iskolánkban mindig nagy súlyt fektettünk a környezeti nevelésre, a természet közeli szemléletmód kialakítására. Ez tükröződik a Pedagógiai Programunkból, ezért pályázunk 2013-ban hat éves öko tevékenységünk után az Örökös ökoiskolai címre.

2006-ban alkottuk meg a Bókay Ökoprogramot, amelynek célja, hogy tanítványainkat felkészítse a természethez, az emberi környezethez fűződő helyes viselkedésre, tevékenységre, életmódszokásokra. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink már iskolás korban megértsék, hogy környezetünk állapotának alakulásáért mindannyian felelősek vagyunk.

A gyerekek életkorának megfelelően közösen keressük a megoldást, hogy hogyan élhetünk a legkevesebb környezeti terhelést jelentő módon. Célunk, hogy ezek az ismeretek a mindennapi tevékenységek során épüljenek be a gyerekek tudatába, szokásrendszerébe.

Ökoprogramunk kiemelten kezeli:

- az energia-és anyagtakarékosságot,

- az iskolai szelektív hulladékgyűjtést,

- a hulladék megelőzést, újra használatot, újra hasznosítást,

- a természetes és környezetbarát anyagok használatát,

- a komposztálás megtanítását,

- az iskolai mini élőhelyek létrehozását, - a szabadtéri természetismeret oktatást,

- az ökológiai magasított dombágyás megépítését, - az önellátó kertészeti eljárások megismertetését,

- a régi természethez köthető megfigyelések felelevenítését,

- a környezetkímélő háztartási technikák megismerését,

- a néphagyományok megismerését, megőrzését,

- a hazai tájak megismerését, az erdei iskolai programokat.

- a projektnapokon történő ismeretszerzést,

- az egészséges életmódra nevelést,

- a tudatos vásárlói szokások elsajátítását,

- a heti rendszerességgel elhangzó Ökopercek iskolarádiós adást (saját innováció), amely a jeles napokon túl a fenntarthatósági, életmód tanácsokat, ötleteket is ad. 

Ökoprogramunk céljainak megvalósítása nemcsak a természettudományos órák során történik.

A helyes életmódra való felkészítést komplex módon, több műveltségterületet felölelő, szintetizáló szemlélettel igyekszünk elérni. Programunkba beépítettük a tanulmányi kirándulások, erdei iskolai programok és a délutáni foglakozások nyújtotta lehetőséget is. Kiemelten kezeljük a tapasztaláson alapuló ismeretszerzést, az élménypedagógiát és a kooperatív módszereket. Jó kapcsolatokat építettünk ki a Comenius program partner iskoláival.

Az 1998-óta minden évben megszervezett Bókay Árpád Országos Biológiaverseny révén sok száz hazai iskolával építettünk ki jó kapcsolatot. A Bókay Árpád Országos Biológiaverseny feladatai között hangsúlyos a tapasztaláson alapuló, megfigyelésekre, kísérletekre építő környezetvédelemre, megismerésre alapuló feladatsor. A verseny az oktatási tárca által támogatott verseny, a Nemzeti Tehetség Program része.

A kerületi iskolák számára a 2012-2013, 2013-2014-es tanévben többfordulós, interaktív versenyt szerveztünk.

A bókays kisdiákok mindenapjainak aktív része az ökoprogram.

A Wlassics utcai és a Szélmalom utcai iskola is zöldövezeti környezetben található. A Wlassics utcai „öreg” iskola nem csak a kerület első iskolája, de abban is első (Budapesten is), hogy fűtési rendszere megújuló energiát hasznosít. A hőszivattyús fűtés a levegőből vonja ki a hőt -10ºC-ig. Ezzel a több mint 30%-kal csökkent a fűtési költség.

A Wlassics utcai 111 éves épület ablakainak egy részét kicserélték, ez is energia megtakarításhoz vezetett. (Reméljük a nyílászárók cseréje tovább folytatódik!)

Az iskola működésénél, ha módunkban áll, mindig a környezetbarát, környezetkímélő eljárásokat, beszerzéseket választjuk.


A szemléletformálásnál legfontosabbnak a személyes példamutatást tartjuk. Ezért szerveztük meg a szelektív hulladékgyűjtést, - a tantermekben elhelyezett kéttartályos kukákat, az udvari komposztálót.

A komposzt hasznosítására kiváló példa volt az iskola magasított dombágyásnál való felhasználás.

A szemléletformáló ökoprogramokról a www.okosuli.hu honlapon rendszeresen beszámolunk.


Budapest, 2013. december 10.

                                                                    Krakkerné Berki Hajnalka

                                                                          Ökomunkacsoport-vezető