November 27.


         


1701-ben Svédországban ezen a napon született Anders Celsius, természettudós, csillagász.
Celsius az uppsalai egyetemen tanult matematikát, fizikát és csillagászatot, ahol apja és nagyapja is professzor volt. 1730 és 1744 között az uppsalai egyetem csillagászatprofesszora volt. 1740-ben megépíttette Svédország legnagyobb obszervatóriumot. Szorgalmazta a Gergely-naptár bevezetését, az akkor már pontatlan Julianus-naptár helyett. Foglalkozott a Nap és a Föld távolságának meghatározásával.

1737-ben tervezte meg a ma is használatos, 100-as beosztású hőmérőt, amelyet róla neveztek el.


Véradók napja

A véradásról bővebb információ: http://www.ovsz.hu/ver/ki-lehet-verado