Home

Kedves Szülők!
Az ötödik osztályos tagozatválasztás előtt tájékoztatni szeretnénk Önöket a természettudományi tagozat tevékenységéről.

2013 szeptemberétől az új Köznevelési Törvény lehetővé tette 5. osztályban a természettudományi tagozat beindítását.


A természettudományi tagozat –természettudományi gyakorlatok célja:

a tevékeny megfigyelésen alapuló ismeretszerzés, a közvetlen környezetben megfigyelhető jelenségek, folyamatok megértése, modellezése, magyarázata.

Az ismeretszerzés heti két órában nagyrészt csoportos, vagy egyéni munkával történik.

A tantárgy céltudatosan fejleszti a természettudományos-, műszaki-, technikai képességeket, hozzájárul a matematikai logika– és ábrázolókészség bővítéséhez.


Iskolánkban 2017 szeptemberétől 5. osztályban az óraszámok lehetővé teszik, hogy a jól teljesítő diákok természettudományi– és nyelvi tagozatra is jelentkezhetnek (az összes tanóra az ebédeltetés előtt befejeződik). A tagozatokra való bejutást megelőzi a tagozatos mérés.


A természettudományi gyakorlatok tantárgy, mint elnevezése is jelzi: gyakorlatorientált.

A folyamatosan végzett megfigyelések, egyszerű kísérletek elvégzése pontos, kitartó munkát, odafigyelést, a társakkal való együttműködést igényelnek.

A gyakorlatokhoz rendszeres terepmunka, kirándulás és a pályázati forrás függvényében táborozás is tartozik (Vértesboglár 2014, 2016 és reméljük ősszel is).


Fontos cél, hogy a természettudományos gyakorlatok tanításának kezdetén még csak 10 éves gyermekek megértsék, hogy a világ megismerhető, a benne zajló jelenségek, folyamatok, megmagyarázhatók, modellezhetők.


Azoknak javasoljuk a természettudományi tagozatot:


- akik érdeklődnek a természetben lezajló jelenségek iránt,

- akik szeretik a növényeket és állatokat, kertészkedést, barkácsolást,

- akiknek vannak érdekes ötleteik,

- akik nem riadnak vissza a problémamegoldó gondolkodástól,

- akik szeretnek kísérletezni,

- akik képesek hosszabb idejű, kitartó munkára,

- akik tudnak társaikkal együtt dolgozni,

- akik szeretnék a természettudományos tantárgyak közötti kapcsolatot felfedezni,

- akik terepi munka során nem riadnak vissza a sártól, latyaktól

és akik a későbbiek során természettudományos pályára készülnek,- hiszen tudjuk, hogy a munkaerő piaci keresletnél mennyire megnőtt az ilyen irányú végzettségek iránti kereslet!


A természettudományi gyakorlatok ismeretanyaga koncentrikusan bővülő, amely az általános iskolában kibővíti a természetismeret, fizika, kémia, biológia, természetföldrajz kísérletek, gyakorlatok útján történő megismerését, folyamatosan alkalmazva a matematika és informatika órákon tanultakat.

Tantárgyi óraszáma:

5-6. osztály: heti 2   (A természetismeret tantárgy nem azonos a természettudományi gyakorlatokkal!)

7-8. osztályban heti 1 óra.


A 2018-19-es tanévben az ötödikes természettudományi gyakorlatot Krakkerné Berki Hajnalka tanítja.


Kérdéseik esetén szívesen tájékoztatom Önöket!

Képek a tagozatos munkáról

Kísérletek végzése:

Megfigyelések:

Modellezések:

Kertészkedés:

Terepi munka:

Táborozás, kirándulás:

Szemléletformálás:

A regionális környezetvédelmi vetélkedőn 200 csapat közül Ök lettek a II. helyezettek!
 Gratulálunk!